The world is going flat

Friday 10/5, 08:30-10:00

Venue: Göteborg City Konferens

Signup to the event!

This event will be held in Swedish.

Attn. This event have been moved to a new bigger venue. Please see above.

Har det undgått dig att det pågår något nytt, spännande och intressant därute i världen utanför ditt kontor? Lite under radarn, i skuggan av alla andra megatrender och förändringar håller ett nytt sätt att leda och organisera affärsverksamhet på att växa fram. Något som utmanar det gamla hierarkiska sättet, som många inser börjar bli utdaterat och begränsande. Medarbetarstyrda, självorganiserande företag börjar bli en allt vanligare företeelse på många håll runtom i världen.

Det här evenemanget är till för dig som är nyfiken och vill veta mer om det. Två entreprenörer som har praktisk erfarenhet medverkar:

Karin Tenelius - som har experimenterat med självstyrande team sedan 20 år tillbaka, och med de lärdomar som det gett driver utbildningsföretaget Tuff ledarskapsträning för att sprida kunskapen om hur det går till rent praktisk.

Gustav Henman - som tillsammans med sin kompanjon Andreas Flodström startat IT-företaget Beetroot som är organiserat helt utan chefer och med en vänlig, förtroendebyggd och snäll kultur. Med 300 medarbetare är det ett åstadkommande, speciellt som verksamheten finns i Ukraina där ledarskapet generellt inte är särskilt coachande.

Välkomna!

Serveras mat? Ja, frukost

Signup to the event!